Regulaminy

Regulamin Firmy Wolski Fizjoterapia – Wolski Wojciech …

 1. Osoby korzystające z usług fizjoterapeutycznych świadczonych przez firmę Wolski Fizjoterapia – Wojciech Wolski, zwanych dalej usługami, zobowiązane są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Osoby korzystające z usług firmy oświadczają, że przekazali wykonawcy usług pełną, kompletną i rzetelną informację o swoim stanie zdrowia. Oświadczają również, że nie została zatajona żadna informacja, mająca wpływ na przebieg terapii.
 3. Osoby korzystające z usług firmy oświadczają, że zostali w pełni poinformowani o sposobie prowadzenia terapii, o korzyściach i zagrożeniach z nią związanych. Przede wszystkim oświadczają, że zostali kompletnie poinformowani o możliwych skutkach ubocznych terapii.
 4. Z usług mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, będące pod stałą kontrolą pełnoprawnego opiekuna. Opiekun zobowiązany jest sporządzić pisemny dokument, w którym oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu, zdaje sobie sprawę z zagrożeń i skutków ubocznych terapii, oraz wyraża zgodę na prowadzenie terapii u swojego niepełnoletniego podopiecznego.
 5. Firma Wolski Fizjoterapia zastrzega, że zobowiązuje się do świadczenia pomocy w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, z dołożeniem wszelkiej staranności, jednak nie gwarantuje uzyskania efektu, ponieważ zależy on nie tylko od przeprowadzonej terapii, ale od sposobu dalszej opieki nad pacjentem i stosowania się do zaleceń.
 6. Firma Wolski Fizjoterapia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia pomocy w sytuacjach wyjątkowych, które nie pozwalają na rozpoczęcie lub kontynuowanie terapii.
 7. Firma Wolski Fizjoterapia zastrzega sobie fakt, iż za zdrowie pacjenta, który korzysta z usług Firmy, wykonawca usług odpowiada tylko w momencie świadczenia usługi. Firma nie odpowiada za zdrowie pacjenta bezpośrednio przed i po wizycie fizjoterapeuty.
 8.  Firma Wolski Fizjoterapia oświadcza, że każda promocja organizowana w ramach świadczenia pomocy będzie szczegółowo regulowana odrębnymi regulaminami.
 9. Firma Wolski Fizjoterapia oświadcza, że oficjalnie jest firmą świadczącą usługi lub sprzedającą produkty. W związku z tym, mamy możliwość wystawiać rachunki/faktury za wykonanie usługi lub zakup produktów.
 10. Strona internetowa wolski-fizjoterapia.pl oraz profil na portalu społecznościowym facebook.pl (https://www.facebook.com/pages/Wolski-Fizjoterapia-Wojciech-Wolski/292513507605474) nie prezentują oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią swego rodzaju informację handlową.
 11. Wolski Fizjoterapia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili, dogodnej dla właścicieli strony. O każdej zmianie będzie informacja na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 10.

 

Regulamin „skrócony” akcji promocyjnej „Karta Upominkowa – prezent od serca”:

 1. Definicja sesji fizjoterapeutycznej: jest to terapia trwająca od 45 do 60 minut. W skład tej terapii wchodzą wszystkie niezbędne czynności/czynniki z oferty Firmy Wolski Fizjoterapia (oferta dostępna na stronie internetowej:http://wolski-fizjoterapia.pl/oferta/).
 2. Usługi, które obejmuje w swej treści Karta Upominkowa (domowe sesje fizjoterapeutyczne), są to usługi świadczone w miejscu wskazanym przez osobę chcącą wykorzystać Kartę. Zwyczajowo nazywa się je usługami w domu pacjenta.
 3. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona.
 4. Karta Upominkowa nie jest wypisana dla konkretnej osoby (jest to forma prezentu „na okaziciela”). Osoba będąca w posiadaniu Karty ma prawo skorzystać z usług, które Karta ta obejmuje. Kartę otrzymaną można zatem podarować innej osobie.
 5. W przypadku chęci skorzystania z usługi, Karta Upominkowa będzie zatrzymana przez wydawcę karty.
 6. Z usług fizjoterapeutycznych mogą skorzystać osoby, które są wolne od przeciwwskazań zdrowotnych do nich. W celu upewnienia się, czy osoba obdarowana nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych, proszę o kontakt (telefon: 889 282 776, e-mail: [email protected]).
 7. Usługi, które obejmuje w swej treści Karta Upominkowa (domowe sesje fizjoterapeutyczne), są to usługi świadczone w miejscu wskazanym przez osobę chcącą wykorzystać Kartę. Zwyczajowo nazywa się je usługami w domu pacjenta. Firma działa na terenie miasta Nowy Targ oraz w promieniu do 20 km od tego miasta.
 8. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszych rezerwacji terminów wizyt.
 9. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany te można śledzić na stronie: wolski-fizjoterapia.pl.
 10. Poszczególne Karty Upominkowe mogą się różnić pomiędzy sobą. Firma zastrzega sobie prawo do emisji Kart Upominkowych okazjonalnych (będą to karty-nagrody w konkursach, bądź karty rozliczeniowe za reklamę, itp. …). Kartę taką zazwyczaj będzie można wygrać, bądź otrzymać od osoby, która ją wcześniej wygrała. Będą to karty na okaziciela (nie będą prezentami imiennymi). Taka Karta Upominkowa może posiadać swój odrębny regulamin (warunki jej wykorzystania), który będzie dołączony do karty.